بایگانی برچسب: بریل

طراحی و ساخت تابلوهای راهنمای ویژه نابینایان بخط بریل

    این گروه صنعتی مفتخر است که از سال ۱۳۹۳ برای اولین بار ساخت تابلو های راهنمای ویژه نابینایان بخط بریل در ایستگاههای اتوبوسرانی تندرو را شروع و همزمان اقدام به ساخت این تابلوها جهت راهنمای طبقات در ادارات و سازمانها کرده است.